ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
06 พ.ค. 2565
3 รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.5 บ้านกาดือแป ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 เม.ย. 2565
4 ประชาสัมพัธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
12 เม.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 เม.ย. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การรับรองผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 มี.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 มี.ค. 2565
8 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ก.พ. 2565
9 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ก.พ. 2565
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (สังกัดสำนักปลัด อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.