ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 95140

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.


โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465   


Email : office@kototeura.go.th
Web Site : WWW.KOTOTEURA.GO.TH

 
 
แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.