ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พนักพิงมีล้อ จำนวน 2 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 พ.ค. 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 เม.ย. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) พร้อมไม้อัดเเละติดตั้ง ต้อนรับเดือนนรอมฎอน ฮิจเราะราช 1443 และยินดีต้อนรับสู่เดือนตรุษอีดิลฟิตรี จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 เม.ย. 2565
4 ปรชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ถนนคสล.สายจือแร-บูเกะกียร์)) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 มี.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 มี.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 มี.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก ซัมซุง 205 L จำนวน 1 ตลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 มี.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว x 30 เมตร ชชนิดผ้าใบสีเเดง พร้อมข้อต่อสวมเร็วหัว - ท้าย 2.5 นิ้ว ชนิดอลูเนียม) จำนวน 1 ขด ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 ก.พ. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 ก.พ. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 1 คัน ตาม โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กอตอตือร๊ะ รหว่างวันที่ 26 กุมภา ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.