ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 ก.ย. 2564
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 ธ.ค. 2563
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 ต.ค. 2563
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.