รายงานผลการตำเนินงานประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
12 ม.ค. 2565
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.