ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.5 บ้านกาดือแป
  รายละเอียด : รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.5 บ้านกาดือแป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.