ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ในวันที่ 20 เมษายน


รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากร อบต.กอตอตือร๊ะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้สามารถนำคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ห้องประชุมร้านอาหารฮาสานะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ นายมามะ มาโซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ได้มีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.